Kattenwoud

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu
zooplus.nlPlaatst u een bestelling bij ZOOPLUS door bovenstaande link (afbeelding)
aan te klikken dan ontvangt het Kattenwoud daarvan een kleine bijdrage.

Dit geldt alleen wanneer u bovenstaande link gebruikt!

Bedankt namens de dieren!

****************
Al jarenlang was er een discussie gaande betreffende een populatie zwerfkatten, de verantwoordelijkheid voor neutralisatie en zorg werd steeds van de één naar de ander doorgespeeld en uiteindelijk gebeurde er niets. Nou
niets? Er bleven kittens geboren worden, dus de populatie werd alleen maar uitgebreider. De diverse parasieten hadden vrij spel omdat ze niet bestreden werden en dat gaf veel ongerief en gezondheidsproblemen voor de zwervers.
Stichting Dier en Project/Kattenwoud heeft het probleem aangepakt. Inmiddels zijn 14 kittens gevangen, gesocialiseerd en herplaatst. Er werden tot op heden (augustus 2017) 24 volwassen zwerfkatten geneutraliseerd, behandeld
tegen parasieten en indien nodig van verdere medische hulp voorzien. Onder andere gebitssanering en dergelijke. Een keer moesten we afscheid nemen omdat het diertje zo ziek was dat het leven lijden was geworden en één
zwerver overleed gedurende een operatie. Inmiddels werden er voer- en gedoogplaatsen gecreëerd en worden de dieren met regelmaat behandelt tegen parasieten. Bij deze een kleine compilatie van onze zwervers en de kittens
die inmiddels zijn gesocialiseerd en herplaatst.
Het hele project heeft ons inmiddels duizenden euro’s gekost en het geld daarvoor is grotendeels bijeen gebracht door de veiling op facebook die ten gunste van de dieren wordt georganiseerd door vrijwilligster Jolanda van Gremberghe.


 

 

LAATSTE UPDATES:
Katten- Blog:  1 september  2017

                    
  


********Uw gift is onmisbaar!


U bent voor de dieren volstrekt onmisbaar!

Nogmaals: Onze opvang is volstrekt uniek!
Niet alleen omdat het alleen toegankelijk is voor dieren die nergens anders meer terecht kunnen. Maar juist omdat wij opkomen voor de rechten en het leven voor dieren waar helemaal niemand een eurocentje meer voor over heeft! Ook heel veel ‘uitgeprocedeerde’ asieldieren vinden hier hun thuis.

STEUN DE DIEREN WAAR NIEMAND ANDERS ZICH NOG OM BEKOMMERT!

Uw gift (hoe klein dan ook) is meer dan welkom!

Stichting Dier en Project/Kattenwoud,
Dennestraat 9,
4709 PR Nispen

Iban: NL 91INGB0009677527
Bic: INGBNL2A

Ten name van: Dier en Project

Indien u vaste donateur wilt worden van de stichting Dier en Project/Kattenwoud; vraag de folder aan middels info@dierenproject.nl of print het donatieformulier op deze website uit en stuur het op.


De dieren zullen u dankbaar zijn!


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu