Donatie - Kattenwoud

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Donatie

Wilt u helpen?

 Uw gift (hoe klein dan ook) is meer dan welkom!

Stichting Dier en Project  
Dennestraat 9
4709 PR Nispen

Bankrekeningnummer 9677527   

Ten name van: Dier en Project   Iban; NL 91INGB0009677527

       
                                                                 Indien u donateur wordt van ons Kattenwoud is dat bindend voor een periode gedurende één jaar en
zal, indien wij niets van u vernemen, stilzwijgend worden verlengd. U ontvangt een donateurcertificaat.
Voor maandelijkse donatie print u onderstaand formulier uit en vult u de machtiging in die u uitsluitend per post aan ons kunt doen toekomen, dit in verband met de benodigde handtekening.  
U kunt de machtiging opsturen aan:

Stichting Dier en Project
p/a Kattenwoud                                                                        
Dennestraat 9
4709 PR NISPEN
                
  < <  klik links om te printen   
__________________________________________________________________            
Formulier voor automatische incasso.

Ondergetekende is ervan op de hoogte dat hij/zij binnen 30 dagen het afgeschreven bedrag kan terugvorderen indien hij/zij niet akkoord
gaat met de automatische afschrijving.

Hierbij machtig ik de stichting Dier en Project tot afschrijving van
een maandelijks bedrag van __________ euro.

Naam:_____________________________________________________________

Straat en huisnummer:________________________________________________

Postcode en woonplaats:_______________________________________________

Telefoonnummer:_____________________________________________________

Email:_______________________________________________________________

Bank/girorekening:____________________________________________________

Handtekening:________________________________________________________

Ik ben in contact gekomen met Dier en Project via: __________________________Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu