Virtuele Adoptie - Kattenwoud

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Virtuele Adoptie

Wilt u helpen?Bij virtuele adoptie van één van onze katten ontvangt u per post een uniek adoptiecertificaat.
Hieronder een voorbeeld
Voor adoptie print u onderstaand formulier uit en vult u de machtiging in die u uitsluitend per post
aan ons kunt doen toekomen, dit in verband met de benodigde handtekening.
U kunt de machtiging opsturen aan:

Stichting Dier en Project
p/a Kattenwoud
Dennestraat 9
4709 PR NISPEN


      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  


VIRTUELE ADOPTIE

Ondergetekende is ervan op de hoogte dat hij/zij binnen 30 dagen het afgeschreven bedrag kan
terugvorderen indien hij/zij niet akkoord gaat met de automatische afschrijving.
Bon voor automatische incasso.
Hierbij machtig ik de stichting Dier en Project tot afschrijving van een maandelijks bedrag van ________ euro.  
(voor virtuele adoptie minimaal 10,= euro per maand )


Naam:__________________________________________________________

Straat en huisnummer:_____________________________________________

Postcode en woonplaats:____________________________________________

Email:___________________________________________________________

Bank/girorekening;_________________________________________________

Handtekening:_____________________________________________________

Datum: __________________________________________________________

Ik wil graag _____________________virtueel adopteren.

Indien deze kat al geadopteerd is, dan adopteer ik graag _______________________________

*Indien het door u geadopteerde dier komt te overlijden wordt de adoptie automatisch omgezet in donateurschap tenzij u een andere bewoner virtueel wenst te willen adopteren.  Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu