Kattenwoud
Waarom een kattenwoud?

Waarom een kattenwoud?

Verwilderde katten

In Nederland en België kennen we gelukkig geen wilde katten meer, maar helaas wel verwilderde katten! Verwilderde katten zijn het gevolg van nalatigheid van eigenaren, ze verzuimen om hun dieren te neutraliseren en de dieren worden overgeleverd aan een zwerversbestaan. Een hardnekkig fabeltje is dat katten buitengewoon goed kunnen overleven wanneer zij op zichzelf zijn aangewezen, of met andere woorden; in ‘het wild’ leven. Veel eigenaren grijpen deze drogreden aan om hun katten op straat te laten leven en achter te laten na verhuizing of ze zelfs soms honderden kilometers van huis af te dumpen. Nimmer troffen wij echter een ‘zwerfkat’ aan met een telefoon op zak voorzien van het telefoonnummer van de dierenarts, noch met een betaalpas waarmee de arme drommel aanspraak kan maken op enig kattenvoer afkomstig uit de supermarkt. Deze grote groep katten vormen een probleem, ze zorgen voor overpopulatie en overlast. Vangen, voorzien van medische zorg, neutraliseren en terugplaatsen op de ‘vangplaats’ is soms een optie mits er welwillende mensen aanwezig zijn die de dieren met regelmaat van voedsel willen voorzien en indien buurtbewoners aangeven hier geen problemen mee te hebben. Voor extreem hongerige katten is immers geen vuilnisbak veilig…… Mocht het terugplaatsen na behandeling niet mogelijk zijn dan zijn deze dieren binnen onze wegwerpmaatschappij echter zeer kansarm. Dierenasielen kunnen het aanbod van katten in het algemeen al niet aan en het aanbod van niet naar wens gesocialiseerde katten is enorm veel groter dan de beschikbare potentiële baasjes voor dit soort katten.

Huiskatten

Tienduizenden katten die als huisdier werden aangeschaft en ook zodanig hebben geleefd worden er binnen de Nederlandse en Belgische asielen jaarlijks ingeslapen! Reden; een gigantisch overcompleet! Met dank aan allen die nog steeds van mening zijn dat het zo leuk is om een nestje te fokken. Huiskatten worden vaak tot last indien de woon-werk en/of gezinssituatie verandert. Een verhuizing brengt ook voor de dieren veel veranderingen met zich mee en vaak heeft de eigenaar daar totaal geen begrip voor. Of men neemt het dier gewoonweg niet mee naar het nieuwe adres om het nieuwe meubilair ‘haarvrij’ te kunnen houden. Gezinsuitbreiding brengt vaak situaties met zich mee die voor de kat moeilijk te begrijpen zijn. Zijn favoriete plaatsje is soms niet langer toegankelijk, de hormonen van zijn mensen zenden vreemde signalen uit en het kleine kirrende baby’tje is voor de kat vaak verboden terrein en dat terwijl hij/zij er misschien juist wel erg graag nader kennis mee zou willen maken. (Tijdelijke) Onzindelijkheid is een vaak eenvoudig omkeerbaar gedragsprobleem op te lossen door de kat tijdelijk uit huis te plaatsen. Maar eigenaren gunnen de kat vaak niet die kans en doen afstand van het dier. Ze laten het achter in het asiel waar het dan nog maar een minimale kans heeft op adoptie, want wie zit er nu te wachten op een kat die de stempel van onzindelijkheid draagt. Ook worden er talloze katten achtergelaten bij dierenartsen om aldaar een vroegtijdige en onnodige dood te sterven.

Toekomstplannen

En al deze katten bij elkaar opgeteld maakt een enorm groot aantal slachtoffers van de menselijke gemakzucht en wegwerpmentaliteit. Veel meer slachtoffers dan waar Dier en Project zich over kan ontfermen en immens veel meer dan er in het door ons zo begeerde Kattenwoud zullen kunnen wonen. Maar Dier en Project denkt groter en wil met u medewerking en donaties doorgroeien in de strijd tegen onnodig kattenleed. In de toekomst willen wij landelijk zoveel meer zogenaamde kattenwouden kunnen realiseren maar ook neutralisatiecampagnes mogelijk maken. Er is geen betere preventie tegen dierenleed dan te voorkomen dat ongewenste kittens worden geboren!

Wat kunt u doen ?

Er zijn meerdere manieren om het Kattenwoud te steunen. Enkele daarvan staan onder het menu Donatie.
Wilt u op een andere manier helpen, neem dan contact op met het Kattenwoud via de contactpagina of stuur een mail.

Stichting Dier en Project is door de belastingdienst goedgekeurd als een ANBI
• Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
• Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Dier en Project is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 20116310. Voor donateurschap vult u de machtiging in die u uitsluitend per post aan ons kunt doen toekomen, dit in verband met uw benodigde handtekening. Een éénmalige gift kunt u onder vermelding van Kattenwoud storten op:

Giro 9677527
Ten name van;
Stichting Dier en Project,
Dennestraat 9,
4709 PR Nispen.
Iban: NL 43 PSTB 0009 6775 27
Bic: PSTBNL21

Stichting Dier en Project,
Dennestraat 9,
4709 PR Nispen.

www.kattenwoud.nl / www.dierenproject.nl
info@dierenproject.nl

tel. 0165 366630 (0031 165 366630)

Op Facebook kunt u het Kattenwoud hier vinden:
www.facebook.com/Hetkattenwoud