Kattenwoud
Wilt u helpen

Wilt u helpen

U bent voor de dieren volstrekt onmisbaar!

Nogmaals: Onze opvang is volstrekt uniek!
Niet alleen omdat het alleen toegankelijk is voor dieren die nergens anders meer terecht kunnen. Maar juist omdat wij opkomen voor de rechten en het leven voor dieren waar helemaal niemand een eurocentje meer voor over heeft! Ook heel veel ‘uitgeprocedeerde’ asieldieren vinden hier hun thuis. 

Soms blijken de dieren na een lange resocialisatieperiode echter weer prima herplaatsbaar. Op die manier vindt doorstroming plaats waardoor wij vaker weer een plaatsje vrij hebben voor een dier wier leven anders onnodig vroegtijdig beëindigd zou worden.

Natuurlijk begrijpen wij dat niet iedereen over de tijd, het geduld, de kennis en de faciliteiten beschikt om deze dieren te resocialiseren. Dat alles hebben wij wel in huis! Het ontbreekt ons echter aan de financiële middelen om nog meer te kunnen doen voor dieren die in opperste nood verkeren!

Soms bieden wij hulp/ondersteunen wij andere projecten. Onze dierenliefde kent geen grenzen, onze opvangcapaciteiten echter wel! Daarom zijn wij een grote voorstander van hulp bieden in het land van herkomst en grote sterilisatiecampagnes!

Er bestaat geen betere preventie tegen dierenleed dan ervoor zorgen dat er geen overschot aan ongewenste dieren komt in dieronvriendelijke landen. En gelooft u ons alstublieft; ook Nederland is soms gewoonweg een uitermate dieronvriendelijk land! Neutralisatie van dieren stimuleren en ondersteunen wij daar waar we kunnen.

Want weet u wel dat honden in asielen soms als onherplaatsbaar worden gezien vanwege geconstateerde dominantie. Asielen zeggen niet te doden uitsluitend wanneer het niet anders kan. Maar dan zijn de zogenaamde ‘deskundigen’ van mening dat een ‘intacte’ asielhond onherplaatsbaar is en dan wordt hij/zij gedood! Terwijl castratie/sterilisatie altijd gedragsveranderingen teweeg brengen! Dieren zijn die laatste kans waard en wij neutraliseren in plaats van euthanaseren.

Bovendien vinden wij het ongehoord dat men het risico loopt dat er later met voormalige asielhonden bewust of onbewust gefokt zal worden. De asielen puilen uit met o.a. Staffords en Jack Russels.
Niet fokken zolang er nog thuisloze dieren moeten sterven vanwege overcompleet!

Asielkatten worden niet getest op besmettelijke en vaak dodelijke ziekten. Zodoende krijgen juist verwilderde katten die op boerderijen en andere semi-vrije plaatsen worden herplaatst de kans om hele populaties katten te besmetten en dat zou in onze optiek niet mogen!

Maar die testen zijn vaak vals-positief en moeten tweemaal worden uitgevoerd. Anders kan het zomaar gebeuren dat dierenartsen besluiten om gezonde dieren te euthanaseren om besmetting te voorkomen. Ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar, maar ze zijn het waard!

Uw gift (hoe klein dan ook) is meer dan welkom!
Kattenwoud / Stichting Dier en Project,
Dennestraat 9,
4709 PR Nispen             
Ten name van; Dier en Project
Bankgegevens: NL 91INGB0009677527
Bic; INGBNL2A

Indien u vaste donateur wil worden van de stichting Dier en Project / Kattenwoud, vraag de folder aan middels elsadams@xs4all.nl of print het donatieformulier in het submenu van deze pagina uit, vul het in en stuur het op.

De dieren zullen u dankbaar zijn!

Dier en Project /Kattenwoud is in het bezit van de ANBI status. Dier en Project staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer: 20116310.